การคืนสินค้า – Ruby's Collection
🌸 ทั้งร้าน 50% OFF 🌸


ที่อยู่ส่งกลับสินค้า

 

ชื่อร้านค้า (Gooddeal Order Number หน้ากล่อง)

285 ม.1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โดยลูกค้าสามารถดู Order Number ได้จากสติ๊กเกอร์หน้าพัสดุที่ได้รับ (ดูตัวอย่างด้านล่าง) 

 ลูกค้าต้องทำการติดต่อเจ้าทางที่ทางไลน์ @csgdt ก่อนทำการส่งคืนสินค้าทุกครั้ง 

ทาง Ruby's Collection จะดำเนินการคืนเงินเมื่อได้ตรวจรับสินค้าแล้วภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า 

**หากไม่มีเอกสารแนบภายในพัสดุส่งคืน หรือ สินค้าที่ส่งคืนไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน (รวมถึงกระดาษพันสายยังไม่ถูกตัดออก ป้ายสินค้าไม่ถูกแกะออก และผ้าห่อกระเป๋าอยู่ในสภาพ 100%) ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการคืนสินค้าทุกกรณี**

 

 

ข้อกำหนดอื่นๆ

1. สินค้าผ้าขาว ชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ ไม่รับคืนทุกกรณี เนื่องด้วยเหตุผลของสุขอนามัย

2. ถ้าสินค้าถูกแกะป้ายออกแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้

3. หากสินค้ามีชำรุดจากการสวมใส่ หรือ ใช้งาน หรือผ่านการซักแล้ว จะไม่รับคืนทุกกรณี